Gửi tin nhắn tới chúng tôi

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.

Công ty Cổ phần PropertyX

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

  • Điện thoại: 0904 79 97 39
  • Thời gian làm việc:
    Thứ Hai – Thứ Sáu: 08h00 – 18h00
    Thứ Bảy: 08h00 – 16h00